Menu

(+48) 506 172 576 biuro@mardrukopakowania.pl

Program Re_Open UK

Program Re_Open UK

 

Tytuł projektu: Inwestycja w środki trwałe w celu zmniejszenia negatywnych skutków brexit w przedsiębiorstwie Mardruk Opakowania Sp. zo.o. Sp.k.

 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania brexit na spółkę. Firma będzie mogła kontynuować współpracę z UK, a zaplanowane działania inwestycyjne zapewnią poszerzenie dotychczasowej oferty (nowy produkt w postaci ekologicznych monomateriałowych opakowań barierowych z polipropylenu, poliestru, polietylenu będzie mógł być produkowany w środowisku odpowiadającym wymogom certyfikatu BRC wymaganego przez firmy z rynku UK i traktowanego jako kryterium dostępowe po brexicie) oraz odbudowanie i rozwój relacji handlowych z działającymi na tym rynku podmiotami. Nowa oferta będzie w szczególności dedykowana wyspecyfikowanym segmentom z branży spożywczej: mięsnemu, rybnemu, kawowemu, koncentratów spożywczych. Tym samym, możliwa będzie kontynuacja strategii firmy zakładającej sukcesywny wzrost udziału w rynku brytyjskim, który został zahamowany przez wyjście Wielkiej Brytanii z UE. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakupy inwestycyjne (myjka do matryc, myjka ciśnieniowa, laminator monodyspenserowy, podnośnik nożycowy, szorowarka, odkurzacz przemysłowy, stanowisko do kontroli kolorów, zespół zasilania podstawowego wraz z rozdzielnicą, laptopy, wózki paleciaki z podestem, brama przeciwpożarowa, destylator) oraz roboty budowlane, które pozwolą na wprowadzenie w firmy środowiska wspierającego produkcję i produkcyjnego zgodnego ze standardem BRC, wymaganym na rynku UK.

 

Beneficjent: MARDRUK OPAKOWANIA Sp. z o.o. Sp. K.

Wartość projektu: 539 444,02 EUR

Koszty kwalifikowalne: 481 674,00 EUR

Wartość dofinansowania: 280 063,50 EUR.