Menu

(+48) 506 172 576 biuro@mardrukopakowania.pl

Wdrożenie do produkcji innowacyjnych, ekologicznych i antybakteryjnych produktów opakowaniowych.

MARDRUK OPAKOWANIA SP. z o.o. SP.K.  realizuje projekt pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych, ekologicznych i antybakteryjnych produktów opakowaniowych.” w ramach Poddziałania 3.2.2 kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Rozwoju Regionalnego.

 

Ogólnym celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w skutek inwestycji polegającej na zakupie nieruchomości zabudowanej, środków trwałych i usług doradczych do wdrożenia własnej i zupełnie nowej w skali międzynarodowej technologii – Technologii wytwarzania ekologicznych, wysokobarierowych, termozgrzewalnych, przeciwzamgleniowych (anti fog), jednorodnych materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych z powłoką antybakteryjną i antywirusową, przeznaczonych do pakowania produktów spożywczych w atmosferze modyfikowanej MAP, opracowanej w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023

 

Wartość projektu ogółem: 16 719 000,00 PLN.

 

Wartość wydatków kwalifikowanych: 12 269 000,00 PLN.

 

Wartość dofinansowania (kwota premii technologicznej): 6 746 000,00 PLN.