Menu

(+48) 506 172 576 biuro@mardrukopakowania.pl

Laboratorium

Dzial badan i rozwoju

 

 

Laboratorium w firmie zajmującej się drukiem fleksograficznym jest kluczowym miejscem, gdzie przeprowadza się różnorodne badania, testy i analizy mające na celu kontrolę jakości, doskonalenie procesów oraz rozwijanie innowacji w dziedzinie druku fleksograficznego. Poniżej przedstawiam opis głównych funkcji i zadań laboratorium w takiej firmie:

  1. Kontrola jakości surowców: Laboratorium przeprowadza analizy jakości surowców używanych w procesie druku, takich jak farby, podłoża do druku, taśmy klejące i inne materiały. Badania te mają na celu zapewnienie, że surowce spełniają określone normy i są zgodne z wymaganiami jakościowymi.
  2. Testy wytrzymałościowe: Laboratorium może przeprowadzać testy wytrzymałościowe na różnych rodzajach podłoży, sprawdzając, jak materiały reagują na warunki eksploatacyjne, jak na przykład narażenie na światło, wilgoć czy temperaturę.
  3. Analiza barw: Badania dotyczące analizy barw są kluczowym elementem pracy laboratorium. Przeprowadza się testy kolorystyczne w celu oceny jakości i trwałości kolorów, zgodności z projektem oraz zapewnienia jednolitego i precyzyjnego odwzorowania barw.
  4. Testy ostrości obrazu: Laboratorium może dokonywać oceny ostrości i jakości detali obrazu na wydrukach, co jest istotne zwłaszcza przy produkcji wysokiej jakości opakowań.
  5. Badania nad nowymi technologiami: Laboratorium jest zaangażowane w badania nad nowymi technologiami związanymi z drukiem fleksograficznym. Przeprowadza testy prototypów maszyn, nowych farb, czy innych innowacyjnych rozwiązań mających poprawić efektywność i jakość druku.
  6. Kontrola procesów drukowania: Laboratorium monitoruje procesy drukowania, sprawdzając ustawienia maszyn, parametry techniczne oraz skuteczność procesu. W przypadku wykrycia odchyłek, proponuje działania korekcyjne.
  7. Badania nad trwałością: Przeprowadza badania nad trwałością wydruków w różnych warunkach, takich jak narażenie na warunki atmosferyczne czy oddziaływanie substancji chemicznych. To jest istotne zwłaszcza dla opakowań, które muszą utrzymać się w doskonałym stanie przez cały okres przechowywania.
  8. Kontrola mikroskopowa: W laboratorium można wykorzystywać mikroskopy do szczegółowej analizy struktury wydruków, co pozwala na ocenę precyzji i jakości detali.
  9. Szkolenia pracowników: Laboratorium może prowadzić szkolenia dla pracowników związane z korzystaniem z różnorodnych narzędzi laboratoryjnych, interpretacją wyników badań oraz zasadami kontroli jakości.

Dział laboratoryjny w firmie drukującej fleksograficznie jest nieodłącznym elementem zapewniającym, że produkty spełniają najwyższe standardy jakościowe oraz umożliwiający rozwijanie i wdrażanie nowych technologii.