Menu

(+48) 731 906 908 biuro@mardrukopakowania.pl

Dział Jakości

 

 

 

 

Dział Jakości w firmie (MarDruk) zajmującej się drukiem fleksograficznym odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu, utrzymaniu i doskonaleniu wysokich standardów jakości produkowanych wydruków. Poniżej przedstawiam opis głównych funkcji i zadań działu jakości:

  1. Monitorowanie procesów produkcyjnych: Dział Jakości śledzi i monitoruje każdy etap procesu produkcyjnego druku fleksograficznego. To obejmuje kontrolę jakości surowców, przygotowywania form drukowych, ustawień maszyn, procesu drukowania oraz etapów wykończeniowych.
  2. Kontrola surowców: Zespół jakości jest odpowiedzialny za sprawdzanie jakości używanych surowców, takich jak farby, podłoża do druku, taśmy klejące i inne materiały. Zapewniają, że surowce spełniają określone standardy i są zgodne z wymaganiami klienta.
  3. Testowanie wydruków: Pracownicy działu jakości przeprowadzają szczegółowe testy jakości wydruków, oceniając takie aspekty jak ostrość, kolorystyka, kontrast, rozmieszczenie barw oraz zgodność z założeniami projektowymi.
  4. Kontrola procesów korekcyjnych: Jeśli podczas procesu drukowania zostaną zauważone jakiekolwiek niezgodności lub błędy, dział jakości jest zaangażowany w identyfikację przyczyn i opracowanie działań korekcyjnych, aby zapobiec ich powtórzeniu.
  5. Audyt systemów jakości: Dział Jakości przeprowadza regularne audyty systemów jakości w celu zapewnienia zgodności z normami branżowymi, standardami ISO oraz wewnętrznymi procedurami jakościowymi firmy.
  6. Szkolenia pracowników: Zapewnia szkolenia pracownikom związane z zasadami kontroli jakości, używaniem narzędzi pomiarowych oraz interpretacją standardów jakościowych. To pomaga utrzymać jednolite podejście do zagadnień jakościowych w całej firmie.
  7. Współpraca z klientami: Dział Jakości często współpracuje bezpośrednio z klientami, aby zrozumieć ich oczekiwania i wymagania dotyczące jakości produktów. Zajmuje się również obsługą reklamacji, analizując przyczyny problemów i wdrażając działania naprawcze.
  8. Doskonalenie systemów jakości: Dział ten pracuje nad ciągłym doskonaleniem systemów jakości poprzez analizę danych, wprowadzanie innowacji i dostosowywanie procedur w celu efektywnego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku.

Dział Jakości w firmie drukującej fleksograficznie odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że produkowane wydruki spełniają najwyższe standardy jakościowe, co przyczynia się do zadowolenia klientów i utrzymania reputacji firmy na rynku.