Menu

(+48) 506 172 576 biuro@mardrukopakowania.pl

Dofinansowania

MARDRUK OPAKOWANIA SP. z o.o. SP.K.  realizuje projekt pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych, ekologicznych i antybakteryjnych produktów opakowaniowych.” w ramach Poddziałania 3.2.2 kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Rozwoju Regionalnego.

Dzięki wsparciu dotacji z Unii Europejskiej udało nam się przeprowadzić badania oraz wdrożyć do oferty firmy monofolię z nadrukiem oraz 6 laminatów z nadrukiem przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Dzięki czemu znacząco poszerzyliśmy swoją ofertę o produkty bezpieczne i przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020

Opracowane zostaną opakowania z tworzyw sztucznych (uzyskają certyfikat-recykling materiałowy EN ISO 14021:2016), foli biodegradowalnych i kompostowalnych oraz papieru (uzyskają certyfikat na znak biodegradowalności i kompostowania EN 13432) przeznaczonych do pakowania produktów spożywczych o szczególnych właściwościach użytkowych i ochronnych.