Menu

(+48) 506 172 576 biuro@mardrukopakowania.pl

Innowacje, badania i rozwój – cel

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma MarDruk Opakowania sp. z o.o sp. k. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Celem projektu jest:

  1. Docelowe wdrożenie do oferty firmy produktów będących przedmiotem projektu (1 folia i 6 laminatów do produktów spożywczych) – 2019 r.
  1. Umożliwienie wprowadzania innowacji technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku oraz dywersyfikacja oferty produktowej firmy – 2019 r.

Realizacja projektu przyczyni się również do wzmocnienia aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa co nastąpi poprzez:

  1. Zwiększenie poziomu doinwestowania firmy o wartość prowadzonych prac B+R – 2019
  2. Zwiększenie sprzedaży – docelowo do roku 2020
  3. Pozyskanie nowych rynków zbytu zwłaszcza na rynkach zagranicznych – 2020
  4. Zwiększenie poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa – 2020

 

Przedmiotem badań będzie certyfikacja folii i laminatu, który zostanie wykorzystany do wykonywania różnego

rodzaju torebek oraz opakowań foliowych o właściwościach barierowych, odpornych na wilgoć i temperaturę,

chroniących zapakowane produkty przed światłem promieni słonecznych, szczególnie do pakowania produktów spożywczych, a jednocześnie o wysokich walorach estetycznych. Efektywne wdrożenie do produkcji laminatów i folii spożywczych pozwoli na zapewnienie warunków rozwoju przedsiębiorstwa w długofalowej perspektywie czasowej. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie innowacyjności oferty produktowej, wzmocnienie konkurencyjności firmy na rynku, a także elastyczne dostosowywanie się do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku opakowań.

 

Wartość projektu:  61 423,74 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 42 447,30 PLN